ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014


Η Τρόικα τα βάζει ακόμη και με τους ΑμεΑ - Να καταργηθεί ο νόμος προστασία των ατόμων με αναπηρία Η Τρόικα δεν έχει ούτε κοινωνικό πρόσωπο αλλά ούτε και την παραμικρή ευαισθησία σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία αφού σε ένα από τα email που απέστειλε στην κυβέρνηση με την λίστα των απαιτήσεων περιλαμβάνεται και η κατάργηση της προστασίας από την απόλυση για τους προστατεύομενους του ν.2643/98.
Συγκεκριμένα φαίνεται πως η Τρόικα ζητά την άρση της προστασίας απολύσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες που προσλαμβάνονται με το ν. 2643/98 που αφορά πλύτεκνους, άτομα με αναπηρία και τέκνα αναπήρων πολέμου.

Ο νόμος είναι ένας από τους δύο που παρέχουν προστασία σε εργαζομένους με αναπηρία ,πηγάζουν ευθέως από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από το άρθρο 21,ενώ αφορούν τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης και αντί απόλυσης χρήζουν της άμεσης προστασίας και υποστήριξης από το Κράτος.
Τι προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου για την προστασία του ν.2643/98
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
1.Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή και οι φορείς του δημόσιου τομέα , καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα , σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, της εκμετάλλευσης ή του φορέα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς οι οποώπων του άρθρουίοι εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δυο αμέσως προηγούμενες από το έτος πρόσληψης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσ 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
Η σχέση εργασίας των προσώπων που τοποθετούνται με τις διατάσεις του νόμου ή των προσώπων που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους πολεμιστές μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β” της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως αν έχουν προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι, λύεται:
α) Αυτοδικαίως μόλις συμπληρώσουν το όριο ηλικίας, που ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή τον οργανισμό της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, που έχει ισχύ νόμου, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές διατηρούνται την επιχείρηση έως ότου τις αποκτήσουν και πάντως όχι πέρα από το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους.
β. Με καταγγελία της σχέσης εργασίας χωρίς αποζημίωση, εφόσον ο προστατευόμενος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Με καταγγελία, υστέρα από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9 για τους εξής λόγους:
αα) Για παραβάσεις που προβλέπονται από τον αναγνωρισμένο οργανισμό ή κανονισμό της υπηρεσίας ή επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για τις οποίες ορίζεται ως ποινή η απόλυση.
ββ) Για αποδεδειγμένη ανεπάρκεια ή για ακαταλληλότητα στην εκτέλεση της εργασίας, που δεν οφείλεται πάντως στα τραύματα ή στην αναπηρία ή για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για αντικοινωνική γενικώς διαγωγή.
δ) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας αν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ..
ε) Με καταγγελία της σχέσης εργασίας μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Ετσι η Τρόικα ζητά την κατάργηση των παραπάνω περιορισμών για την απόλυση των προστατεύομενων του εν λόγω νόμου που θα φέρει και ουσιαστικά κατάργηση της προστασίας
Επίσης φαίνεται ότι η Τρόιικα ζητά εκτός απο τους παραπάνω περιορισμούς να ζητά την περαιτέρω μείωση των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, όταν η καταγγελία σύμβασης κρίνεται παράνομη και ο εργοδότης υποχρεώνεται σε πλήρη αποζημίωση.
ΠΗΓΗ : www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.