ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για ΑμεΑ σε νέους νόμους

Αποτέλεσμα εικόνας για esamea
Οι πιέσεις και οι αγώνες επιφέρουν αποτελέσματα και αυτό αποδεικνύεται με τους δύο τελευταίους νόμους που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων» και Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Μετά από παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. έχουν συμπεριληφθεί προτάσεις και επισημάνσεις με ευεργετικά μέτρα υπέρ των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Περιθώριο βελτίωσης υπάρχει, ενώ υπάρχουν και σημεία των προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που δεν περιλήφθηκαν. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει όπου χρειαστεί.
Οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναλυτικά βρίσκονται στα δύο υπομνήματα:
εδώ και εδώ
Πιο συγκεκριμένα, στον ν. 4369/2016 συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 3 -Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο -Τήρηση Μητρώου» παράγραφος για τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, στο άρθρο 9: - Υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης, προστέθηκε η ακόλουθη παράγραφος: «Τα μέλη του μητρώου που επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα αναπηρίας», στο άρθρο 11 Άρθρο 11 -Υπηρεσιακή κατάσταση και αμοιβές επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης, προστέθηκε «Εάν ένα μέλος σε θέση ευθύνης είναι άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλός ή άτομο με προβλήματα όρασης, κωφός-βαρήκοος καθορίζεται ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του κύριου χώρου εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, διερμηνείας και εν γένει την κάλυψη του κόστους των αναγκών αναπηρίας σε ότι αφορά τα αυξημένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης...», στο άρθρο 29 -Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, προστέθηκε η πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» (π.χ. διερμηνέων νοηματικής) στις συνεντεύξεις κλπ.
Στον Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», το γνωστό «Παράλληλο Πρόγραμμα» συμπεριελήφθησαν μεταξύ άλλων τα εξής:
Στο άρθρο 1 προστέθηκε «Κατά τη διάρκεια του προγράμματος...μηνιαίως. Οι ωφελούμενοι με αναπηρία, πέραν του προαναφερθέντος, δικαιούνται και μείωση ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Για τους ωφελούμενους με παιδιά ή σύζυγο με αναπηρία εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία δεν υπάρχει πρόβλεψη για μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μια ώρα για υπαλλήλους με αναπηρία ορισμένου χρόνου». Στο άρθρο 5 «Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προστέθηκε η πρόταση: «Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την εξέταση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναμόρφωση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Στην ανωτέρω Ομάδα Εργασίας προσκαλείται υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και ένας επιστήμονας με εμπειρία στα θέματα σχεδιασμού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ.». Στο άρθρο 7 «Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/1998.», στο άρθρο 10 προστέθηκε «Ο χρόνος που διανύθηκε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου λαμβάνεται υπόψη ως προς όλες τις μισθολογικές βαθμολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για όσα άτομα με αναπηρία έχουν μεταφερθεί από επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας». Στο άρθρο 13 προστέθηκε η πρόταση: «Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ. Στο άρθρο 50 προστέθηκε: Στην παρ. 1 καταργούνται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραμεθόριο περιοχή για λόγους υγείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.