ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(Ο Δήμος/Εταίρος ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής  Ενότητας Κορινθίας   με επικεφαλής  εταίρο τον Δήμο Κορινθίων )


    Ενημερώνει του ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλλει αίτηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ότι εκδόθηκαν oι πίνακες αποτελεσμάτων ωφελουμένων με εγκριθείσες και απορριφθείσες αιτήσεις. 
Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται Πίνακας Ανακοινώσεων των Αποτελεσμάτων όλων των αιτούντων του  Δήμου/εταίρου  , που περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ένδειξη «εγκεκριμένη- απορριφθείσα».

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι ενημερώνονται από τον φορέα ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής των ενστάσεων για τους δυνητικά ωφελούμενους που έχουν απορριφθεί, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45100/3205/12.10.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τ.Β΄). Ένσταση που έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Τη σχετική ενημέρωση και την παραλαβή των τυχόν ενστάσεων αναλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι χρήστες που είχαν αναλάβει την υποβολή των αιτήσεων σε κάθε Δήμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να προσέρχονται στα σημεία, που αναφέρονται κατωτέρω, για να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους και την υποβολή τυχόν ένστασης.
Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από Τρίτη  27/10/2015 μέχρι και την Δευτέρα  2/11/2015.
Το έντυπο για την υποβολή της ένστασης, που είναι σύμφωνο με το σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου, οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να το παραλάβουν από τα κατωτέρω σημεία πληροφόρησης/ υποβολής ενστάσεων.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας  και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Υποχρεωτικώς δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ένστασης στον ενιστάμενο και εφόσον ζητηθεί, δίνεται και αντίγραφο αυτής. 
Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν τις ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.
Η Επιτροπή Ενστάσεων, για την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν, συστάθηκε με Υπουργική Απόφαση (Αριθ. Δ23/οικ. 45100/3205, ΦΕΚ 2205/Β/13-10-2015), στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ − Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Ο Δήμος Κορινθίων , ως Δικαιούχος/ Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας , θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει στη Διαχειριστική Αρχή, όλες τις ενστάσεις που θα υποβληθούν σε όλους τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης.
Τα σημεία πληροφόρησης/ υποβολής ενστάσεων για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Κορινθίας  με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι τα εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΤΑΙΡΟΣ/ΔΗΜΟΣ
1 ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2742035384 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2746360128 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2743360200 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
4 ΓΚΑΒΑΓΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ 2742360117 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
5 ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2744360151 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
6 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ 2741037211 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
7 ΡΟΥΣΤΕΜΗ ΠΗΓΗ 2741037211 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
8 ΜΠΡΕΖΕΤΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2741360405 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
9 ΠΑΤΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2741360412 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
10 ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2746360130 ΝΠΔΔ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ"
11 ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2744062000 ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
12 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  2741087861 ΜΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
13 ΚΟΥΡΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 2741087861 MKO ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
14 ΤΣΑΚΩΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2742360300 ΝΠΔΔ ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
15 ΚΕΦΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2741363501 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
16 ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2741363501 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
17 ΔΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ 2741362511 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
18 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΞΑΝΘΗ 2741362539 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
19 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2741362520 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
21 ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2741362540 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
20 ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2741360124 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
21 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2742360120 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
22 ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2742360222 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
23 ΠΟΤΗΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 693577950 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
24 ΤΣΙΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2741021758 ΔΗΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
25 ΝΕΓΡΗ ΜΑΡΙΑ 2741025717 ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
26 ΚΑΤΣΙΠΟΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ 2741074670 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
27 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2741074670 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
28 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2746360127 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
29 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2746020520 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
30 ΓΚΟΥΡΑΣΑ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2746020520 ΔΗΜΟΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ"
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΒΑΝΑ 2743360306 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
32 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2743360306 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
33 ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2743030092 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
34 ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 2743030092 ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
35 ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  2741028503 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Δευτέρα  2 Νοεμβρίου  2015. Συνημμένα:
1) Πίνακας Ανακοινώσεων των Αποτελεσμάτων προς Συμπράξεις
2) Έντυπο αίτησης ενστάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.