Οι πέτρες του ουροποιητικού συστήματος μπορεί να σχηματιστούν στα νεφρά, στον ουρητήρα είτε στην ουροδόχο κύστη. Μπορούν να έχουν πολλά διαφορετικά μεγέθη και σχήματα.
Περίπου 3 στους 20 άνδρες και μία στις 20 γυναίκες εμφανίζουν πέτρα στα νεφρά σε κάποια φάση της ζωής τους. Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συνήθως εμφανίζονται μεταξύ των 20 και 40 ετών.