ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Ειδήσεις από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΑμεΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για εσαμεα

Προσφυγικό, αποϊδρυματοποίηση, βρετανικό δημοψήφισμα κλπ.
Το Σαββατοκύριακο 12-13 Μαρτίου συνεδρίασε το Δ.Σ. του EDF (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία), φιλοξενούμενο από την Ολλανδική Συνομοσπονδία ΑμεΑ, στο Άμστερνταμ. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία από όλη την Ευρώπη συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τον ρόλο των δήμων στην εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD), την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών με αναπηρία και το επικείμενο δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ένταξη στην ΕΕ.
Την πρώτη ημέρα έλαβε χώρα μια συνδιάσκεψη με τίτλο: «Από το παγκόσμιο στο τοπικό: Οικοδομώντας τοπικές κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς στην προοπτική της ΕΕ». Ο Martin Van Rijn, υφυπουργός του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού των Κάτω Χωρών, μίλησε για την ευθύνη των κυβερνήσεων στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία επί ίσοις όροις με όλες.
H Emmanuelle Grange, επικεφαλής του τομέα για την Αναπηρία και την Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε ότι η αποϊδρυματοποίηση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι υπολογίζουν στη συμβολή των τοπικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία. Τόνισε επίσης τη σημασία του επικείμενου EU Social Pillar, καθώς και την ένταση των συζητήσεων στο Συμβούλιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας.
Εκπρόσωποι δήμων, τοπικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (ENIL) αντάλλαξαν γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με το πώς η Σύμβαση του ΟΗΕ έχει εφαρμοστεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και πώς έχουν συμμετάσχει τα άτομα με αναπηρία.
Μέσα από τη συζήτηση, τονίστηκε η ανάγκη για μια ταυτόχρονη εφαρμογή της ανωτέρω Σύμβασης σε όλα τα επίπεδα, σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με την ουσιαστική εμπλοκή και συμμετοχή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία. Χρειάζεται σαφής ηγεσία σε κεντρικό επίπεδο, συντονισμός μεταξύ των επιπέδων, κοινές στρατηγικές, ισχυρή νομοθεσία καθώς και τυποποίηση.
Το EDF και τα μέλη του υιοθέτησαν ψήφισμα το οποίο καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και την παροχή στήριξης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ καθώς και για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στη διαδικασία.https://gallery.mailchimp.com/865a5bbea1086c57a41cc876d/files/EDF_Board_Resolution_on_the_local_implementation_of_CRPD_March_2016.pdf
Πρόσφυγες με Αναπηρία
Μαζί με την Kirsten Lange από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τα μέλη του EDF μοιράστηκαν τις απόψεις και τις γνώσεις τους σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών με αναπηρία στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, υπογραμμίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών με αναπηρία από όλες τις αρχές και τους οργανισμούς που ενεργούν σε αυτό το θέμα. Το προσωπικό που εμπλέκεται στην αντιμετώπιση των προσφύγων θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε θέματα αναπηρίας, ώστε να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη. Για παράδειγμα, χρειάζονται διερμηνείς νοηματικής γλώσσας για να βοηθήσουν κωφούς πρόσφυγες να επικοινωνούν.
«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλους. Όχι μόνο για μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Το αναπηρικό κίνημα στηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι και η αξία επί της οποίας χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη και να ασχοληθούν με την κρίση της μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάζοντας πρώτα τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε ο Πρόεδρος του EDF, Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
Βρετανικό δημοψήφισμα: Μια ενωμένη Ευρώπη είναι ισχυρότερη
Επιπλέον, το EDF και τα μέλη του ενέκριναν ένα ψήφισμα σχετικά με το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την ένταξη στην ΕΕ. Αναγνωρίζοντας το δημοκρατικό δικαίωμα του βρετανικού λαού να ψηφίσει ελεύθερα για το θέμα αυτό, το EDF και τα μέλη του πιστεύουν σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύουμε ότι μια κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα όταν είμαστε μαζί, μέσα σε μια ισχυρή ΕΕ.
Νέα μέλη του EDF
Το Δ.Σ. του Φόρουμ καλωσόρισε τρία νέα συνεργαζόμενα μέλη: Light for the World, Remploy και Saint Lazarus Foundation.
EDF & ORACLE: Υποτροφία για άτομα με αναπηρία που ξεχωρίζουν στην πληροφορική
Πέρυσι, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία ένωσε τις δυνάμεις του με την Oracle, εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες cloud και εφαρμογές για την προώθηση της προσβασιμότητας στα επαγγέλματα των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών). Μαζί, πρόσφεραν μια υποτροφία για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα αξίας 8.000 ευρώ σε φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αναπηρία στον ίδιο τομέα.
«Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την Oracle, αφενός για να αναγνωρίσουμε τους καταπληκτικούς φοιτητές με αναπηρία που θα ασχοληθούν επαγγελματικά με τις ΤΠΕ. Κανείς δεν ξέρω καλύτερα από τους ίδιους πόσο απαραίτητο είναι να αναπτυχθούν προσβάσιμες τεχνολογίες», δήλωσε ο γ.γ. του EDF Rodolfo Cattani. «Ο δεύτερός μας στόχος είναι η ένταξη της προσβασιμότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εκπαίδευση όχι μόνο να υφίσταται χωρίς αποκλεισμούς, αλλά να διδάσκει την ίδια την ένταξη».
Αυτή τη χρονιά με την υποτροφία βραβεύτηκε η Caroline Hurley, φοιτήτρια πληροφορικής στο Open University του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η εργασία που βραβεύθηκε
Το έργο της Caroline είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα συνδέει άτομα με αναπηρία με φροντιστές, διερμηνείς και βοηθούς. Μέσω της εφαρμογής τα άτομα με αναπηρία θα μπορούν να βρίσκουν τον επαγγελματία που χρειάζονται στην πλησιέστερη για αυτούς περιοχή. Για παράδειγμα, μια έρευνα απέδειξε πώς ένα κωφό άτομο χρειάζεται μια ολόκληρη ημέρα για να βρει έναν διερμηνέα νοηματικής για ένα ιατρικό ραντεβού την επόμενη ημέρα, μιας και οι διερμηνείς νοηματικής είναι πολύ λίγοι στην ΕΕ. Η εφαρμογή της Caroline φαίνεται να είναι πολύ χρήσιμη.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.