ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Θέμα:Επιστολή ενημέρωσης για τις διατάξεις του νέου πολυνόμου �Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016


Οι συστηματικές, επίμονες και αγωνιστικές  προσπάθειες της Ε.Σ.ΑμεΑ και των φορέων μελών της για την
προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τα προωθούμενα σκληρά και επώδυνα μέτρα του μεσοπρόθεσμου 2013-2016 που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή σας είναι γνωστές.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. απευθύνθηκε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση της χώρας επιδιώκοντας τις σαφείς δεσμεύσεις τους για την προστασία των κυριότερων τομέων που αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους δηλαδή:

      Διασφάλιση του ύψους των επιδομάτων αναπηρίας, διατροφικού επιδόματος εξωϊδρυματικού, επιδομάτων αναπηρίας,
      Διασφάλιση του ύψους των συντάξεων που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία,
      Πλήρη προστασία της εργασίας των ατόμων με αναπηρία και των γονέων κηδεμόνων συζύγων ΑμεΑ ανεξαρτήτως του τρόπου προσλήψεως τους,
      Καμία μείωση των αποδοχών των εργαζομένων ΑμεΑ, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι ΑμεΑ δεν είχαν προστατευτεί από τις μειώσεις των προηγούμενων μνημονίων
      Διατήρηση φοροαπαλλαγών για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Η μάχη δόθηκε και κερδήθηκε για τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας και το διατροφικό επίδομα που λαμβάνουν νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων

Ο πρόσφατα ψηφισμένος πολυνόμος με αρ. 4093/2012 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222/ΤΑ΄/12-11-2012. . Στο παρόν έγγραφό μας παραθέτουμε τις κυριότερες συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τονίζοντας ότι υπό τις συνθήκες  που έζησε όλη χώρα το προηγούμενο διάστημα το γεγονός ότι θεσπίστηκαν οι παραπάνω διατάξεις αποτελεί μια μικρή ανάσα για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Το έγγραφο με τις θέσεις προτάσεις που κατέθεσε η Ε.Σ.ΑμεΑ. κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρόσφατα ψηφισθέντος πολυνόμου στις διαρκείς επιτροπές οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων της βουλής   επισυνάπτεται στο παρόν. Μέρος των προτάσεων μας που έγινε αποδεκτό, μας δίνει τη δύναμη να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας για την ανακούφιση όλων των συναδέλφων που έχουν πληγεί από την εντεινόμενη και διαρκή οικονομική κρίση.

Οι διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος πολυνόμου 4093/2012 που αφορούν στα άτομα με αναπηρία έχουν ως εξής:  

Άρθρο πρώτο: Σε ότι αφορά τις περικοπές που σημειώνονται στις συντάξεις του δημοσίου προβλέπεται στο σημείο δ. της υποπαραγράφου του Β3 το εξής: �Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω καθώς και τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.

Υποπαράγραφος Β5: Σύμφωνα με την περ. δ. της υποπαραγράφου το μέτρο της αναστολής της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων δεν έχει εφαρμογή για τα ανήλικα άτομα ή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

ΚΕΦ. Ι
Υποπαράγραφος ΙΑ4Aύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. 6 που αφορά στη χορήγηση του ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους προβλέπεται εξαίρεση των ΑμεΑ ως εξής: 

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας�

Υποπαράγραφος ΙΑ5: Μείωση συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων

Σύμφωνα με την παρ. δ της παρ. 1 που αφορά στις κλιμακωτές μειώσεις των συντάξεων ιδιωτικού τομέα προβλέπεται εδάφιο ως εξής: �Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιυχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄226) και του ν. 612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.�

Στο τελευταίο εδάφιο  της παρ. 3 της  υποπαραγράφου  ΙΑ 6 που αφορά στην κατάργηση δώρων εορτών Χριστουγέννων Πάσχα και του επιδόματος αδείας αναφέρεται: �Κατ’ εξαίρεση παραμένει σε ισχύ το άρθρο 32 του ν. 3896/2010 όπως ισχύει.�

Σημείωση: Με την ανωτέρω εξαίρεση εξακολουθεί και χορηγείται στους συνταξιούχους ΑμεΑ ως δώρο εορτών Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του μηνιαίο καταβαλλόμενου επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή του εξωϊδρυματικού επιδόματος ή του επιδόματος ανικανότητας των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 και ως δώρο Πάσχα και αδείας το ήμισυ των ανωτέρω επιδομάτων.

Συνάδελφοι,
Δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε  και μελετάμε με προσοχή και διεξοδικά το πλήθος των διατάξεων του προς παρουσίαση πολυνόμου παρεμβαίνοντας άμεσα και διεκδικώντας την άμεση συμπλήρωση βελτίωση των διατάξεων με βασική επιδίωξη να γίνουν τελικά δεκτές οι προτάσεις που καταθέσαμε στη Βουλή για τα θέματα που σας αναφέραμε πιο πάνω.

Άλλωστε 12 Νοεμβρίου 2012 αποστείλαμε ανοιχτή επιστολή στους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το θέμα της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων ΙΔΑΧ διεκδικώντας τη διασφάλισης της εργασίας τους.

Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε τη θέσπιση συγκεκριμένων και διακριτών μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ήδη η Ε.Σ.ΑμεΑ. έχει καταθέσει συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις για τη διασφάλιση των εισοδημάτων των ΑμεΑ, οι οποίες θα συζητηθούν με τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη σε συνάντηση την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 , ενώ προετοιμάζεται δυναμική παρέμβαση στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για το ζήτημα των εργαζόμενων που έχουν υποστεί άνιση μεταχείριση και μεγίστη αδικία λόγω της περικοπής των μισθολογικών τους αποδοχών, για τη συμπλήρωση συνταξιοδοτικών διατάξεων (βλ. προτάσεις στη Βουλή), για τη διατήρηση των φοροαπαλλαγών, τον κανονισμό παροχών του  ΕΟΠΥΥ, την απαλλαγή καταβολής του ποσού 25€ στην κατά την εισαγωγή σε νοσοκομείο, τη διάθεση φαρμάκων σε χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία κ.λπ.

Μπορείτε να ενημερώνεστε και να παρακολουθείτε  τις δράσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας στο www.esaea.gr  και το χρονολόγιο της στο facebook.
 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                         Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                       ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.