ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

3 Δεκέμβρη – Εθνική Ημέρα ΑμεΑ - Ανοικτή προς κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας από ΕΣΑμεΑ


    Προς:    κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας

Θέμα:   3 Δεκέμβρη – Εθνική Ημέρα ΑμεΑ: Τη φετινή 3η Δεκέμβρη το αναπηρικό κίνημα
               διεκδικεί και  αγωνίζεται  για  τη λήψη πολιτικών  και  μέτρων που θα διασφαλίσουν
               την ποιοτική  λειτουργία  δημόσιων υπηρεσιών υγείας- αποκατάστασης και ψυχικής
               υγείας  
 
Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.ΑμεΑ με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της λαμβάνοντας υπόψη την υποχρηματοδότηση και συνακόλουθα υποβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας, την απραξία πολιτικών για τον τομέα αποκατάστασης, τη δραστική περικοπή των κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποφάσισε τη φετινή 3η Δεκέμβρη , -καθιερωμένη βάσει του ν. 2430/96 ως Εθνική Ημέρα ΑμεΑ- να διοργανώσει έξω από το Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17), ώρα 10:00π.μ, Πανελλήνια Παν-αναπηρική Συγκέντρωση για να διεκδικήσει τη λήψη μέτρων και πολιτικών που θα διασφαλίσουν και θα ενισχύσουν τις δημόσιες πολιτικές για την υγεία, την αποκατάσταση και την ψυχική υγεία.   

Η υγεία, η αποκατάσταση και η ψυχική υγεία αποτελούν παράγοντα – κλειδί για την διατήρηση της υλικής ύπαρξης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και προαπαιτούμενο για την ένταξή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Δυστυχώς, όμως,  διαπιστώνουμε ότι οι τρείς αυτοί καθοριστικοί τομείς για την αναπηρική οικογένεια έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υπόκεινται στη μέγγενη δραστικών περικοπών.

Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αναμένουν, από εσάς που έχετε την πολιτική ευθύνη για αυτούς τους τομείς, να αναλάβετε πρωτοβουλία και να προωθήσετε πολιτικές που θα διασφαλίσουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Συστήματος Υγείας. Το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί ένα δημόσιο δωρεάν Σύστημα Υγείας, προσβάσιμο σε κάθε άτομο με αναπηρία (κινητική αναπηρία, αισθητική αναπηρία), το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης, επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες αποκατάστασης και επαρκείς ποιοτικές υπηρεσίες στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Αυτό το Σύστημα Υγείας απαιτείται να συνδέεται με ένα σύστημα ασφαλιστικών παροχών που θα διασφαλίζει τη δωρεάν χορήγηση κάθε φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής στα άτομα με αναπηρία,  χρόνια πάθηση και στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας βάσει των σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων και μεθόδων αποκατάστασης.

Με το παρόν υπόμνημά μας καταθέτουμε το πλαίσιο των αιτημάτων της Πανελλήνιας –Παναναπηρικής Κινητοποίησης στις 3 Δεκεμβρίου 2012 έξω από το Υπουργείο Υγείας.. Το πλαίσιο αυτό που καλύπτει και τους τρεις προαναφερόμενους τομείς  ζητούμε να αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης με εσάς, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Το πλαίσιο των αιτημάτων μας έχει ως εξής:

Προώθηση πολιτικών και μέτρων που θα διασφαλίσουν την πρόσβαση κάθε πολίτη με αναπηρία, χρόνια και ψυχική πάθηση σε ένα σύστημα υγείας που θα εγγυάται:

        Τη διασφάλιση της λειτουργίας εξειδικευμένων μονάδων χρονίως πασχόντων και την ίδρυση νέων κέντρων  και μονάδων σε πόλεις της περιφέρειας, όπου αυτό απαιτείται για την κάλυψη τοπικών αναγκών(π.χ. οργανωμένα διαβητολογικά κέντρα,  εξειδικευμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα, ογκολογικές μονάδες, κέντρα αιμορροφιλίας κ.λπ)  .  
        Την εξαίρεσή όλων των υπηρεσιών/μονάδων υγείας, αποκατάστασης, ψυχικής υγείας από το μνημονιακό μέτρο του παγώματος προσλήψεων για να στελεχωθούν επαρκώς με εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό (μονάδες τεχνητού νεφρού, μονάδες μεσογειακής αναιμίας, κέντρα αιμορροφιλίας, κ.λπ).
        Την εφαρμογή ήδη θεσπισμένων διατάξεων για τη διασφάλιση της ποιοτικής  λειτουργίας μονάδων χρονίων παθήσεων (π.χ. εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης μονάδων μεσογειακής αναιμίας) και αποτελεσματικοί έλεγχοι για την ποιοτική λειτουργία τους από αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
        Την αποτελεσματική λειτουργία όλων των μεταμοσχευτικών κέντρων που λειτουργούν στη χώρα και την ενίσχυση με συγκεκριμένα μέτρα της ιδέας δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος καθώς και εθελοντικής αιμοδοσίας.  
        Την πρόσβαση όλων των απόρων πολιτών με αναπηρία, χρόνια πάθηση και ληπτών υπηρεσιών υγείας στις υπηρεσίες δημοσίου Συστήματος Υγείας.   
        Την εξαίρεση κάθε ατόμου με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τα νέα σκληρά μνημονιακά μέτρα όπως η καταβολή των 25€ σε κάθε εισαγωγή για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή η καταβολή 1€ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για κάθε εκτέλεση συνταγής. 
        Την παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας για άτομα με κώφωση σε κάθε δημόσια υπηρεσία υγείας.

Προώθηση μέτρων και πολιτικών για την αποκατάσταση που αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι με τα ακόλουθα μέτρα:

        Διοικητική αυτοτέλεια του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης μέσω της αποσύνδεσης του από το Γενικό Νοσοκομείο �ΚΑΤ� - Αναμόρφωση της οργάνωσης και λειτουργίας του.
        Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των ΚΑΦΚΑ και ένταξή τους σε δίκτυο μονάδων αποκατάστασης υπό την εποπτεία ενός αυτοδύναμου και ανεξάρτητου Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.
        Ενίσχυση των Κέντρων Αποκατάστασης που λειτουργούν στην Περιφέρεια (π.χ. Κλινική  Αποκατάστασης Π.Γ.Ν Πατρών, Αλεξανδρούπολης κ.λπ).
        Επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στον τομέα της Πρόνοιας στον οποίο ανήκουν φύσει και θέσει, προκειμένου να επιτελέσουν τους αρχικούς στόχους ίδρυσής τους.   


Να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με τη λήψη μέτρων όπως:

        Επαναφορά του ύψους χρηματοδότησης του Προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπως είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του.
        Ενίσχυση της λειτουργίας των κέντρων ψυχικής υγείας και των ψυχιατρικών κλινικών των δημοσίων νοσοκομείων και επαρκή στελέχωσή τους με  εξειδικευμένο ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους κ.λπ.
        Ίδρυση νέων κέντρων ψυχικής υγείας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών λόγω της οικονομικής κρίσης.
        Άμεση κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής που καλούνται να καταβάλλουν επί του ημερήσιου νοσηλίου σε ιδιωτικές κλινικές.

Διασφάλιση αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα ασφαλιστικών παροχών με λήψη μέτρων όπως:

        Επαρκής χρηματοδότηση του Οργανισμού για να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τρίτους (πχ ασφαλισμένους, συμβεβλημένες κλινικές θεραπευτικά κέντρα, κέντρα ειδικής αγωγής κ.λπ).
        Επανακαθορισμός του ποσού της αποδοτέας δαπάνης στους ασφαλισμένους με κινητικές αναπηρίες του ΕΟΠΥΥ για την αγορά ειδών αποκατάστασης –ορθοπεδικά είδη, ορθωτικά μέσα, τεχνητά μέλη- βάσει του Κανονισμού Παροχών του ΙΚΑ όπως ίσχυε προς της εγκυκλίου του Ιδρύματος με αρ. 37/31-5-2011.
        Κατάργηση ποσοστού συμμετοχής για τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής, θεαραπευτικών συσκευών, αναλωσίμων και υγειονομικών υλικών που χρησιμοποιούν βάσει ιατρικών οδηγιών άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - δωρεάν χορήγηση τεχνικών μέσων υγείας για τυφλά και κωφά άτομα.
        Άμεση έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τη χορήγηση φαρμάκων θεραπειών υλικών, ορθοπεδικών ειδών για τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Παροχών.
        Εξασφάλιση ασφαλούς μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων στις μονάδες παρακολούθησής τους βάσει των οικονομικών δεδομένων που θέτει ο νέος Ε.Κ.Π.Υ. (π.χ. ασφαλή μεταφορά αιμοκαθαρόμενων, θαλασσαιμικών, βαριά κινητικά αναπήρων κ.λπ).
        Καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε όλα τα κέντρα διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για άτομα με βαριές αναπηρίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να διακόψουν τη λειτουργία τους και πρόβλεψη χρηματοδότησης των υπηρεσιών που παρέχουν οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης..

Λήψη συντονισμένων μέτρων φαρμακευτικής πολιτικής για να μην είναι τα άτομα με αναπηρία και χρόνια πάσχοντες διαρκώς όμηροι μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και ιδιωτικών συμφερόντων:

        Να ληφθούν υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και θεραπευτικής αγωγής κάθε ατόμου με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

        Να ληφθούν μέτρα για τη μείωση της ανεξέλεγκτης υπερσυνταγογράφησης και υπέρογκής φαρμακευτικής δαπάνης χωρίς τα μέτρα αυτά να μειώνουν άκριτα και οριζόντια την παροχή φαρμακευτικής – θεραπευτικής αγωγής.
        Να καταργηθεί το απαράδεκτο ποσοστό συμμετοχής (25%) για την αγορά φαρμάκων   που αφορούν επιπλοκές της κύριας νόσου (επιπλοκές θαλασσαιμίας, νεφροπάθειας, διαβήτη κ.λπ).
        Να επανεξεταστούν υπουργικές αποφάσεις μέσω των οποίων άτομα με αναπηρία που ανήκουν σε βαριές κατηγορίες αναπηρίας και χρόνιας πάθησης καταβάλλουν ποσοστό συμμετοχής ακόμα και για την κύρια πάθησή τους (π.χ. μυασθένειες, ινσουλινοθεραπευόμενος διαβήτης κ.λπ) 

Κύριε Υπουργέ,

Η υποβάθμιση του δημόσιου Συστήματος Υγείας οδηγεί στην κοινωνική ευθανασία τα άτομα με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το αναπηρικό κίνημα απαιτεί εδώ και τώρα συντονισμένες πολιτικές για την υγεία-αποκατάσταση-ψυχική υγεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.