ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Να μη θιγούν οι διατάξεις που παρέχουν την ελάχιστη προστασία στα ΑμεΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για εσαμεα

Επείγουσα επιστολή στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ., εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για τη διάταξη που αναφέρεται στο άρθρο 49 του Σχεδίου Νόμου: «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ», σύμφωνα με το οποίο επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκπτωσης στο φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.
Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι δεν χορηγείται εφεξής, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 600 ευρώ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (άρθρο 7 παρ.2 ν. 4223/2013) και συγκεκριμένα στο άρθρο 49 . Έχει συμπεριληφθεί μία τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.4223/2013 σύμφωνα με την οποία, στις προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε άτομα με αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, προστέθηκε και π. ε΄ που αναφέρει ότι οι τόκοι από καταθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 600 ευρώ το έτος.
Αναμέναμε σε βελτιώσεις της προστασίας που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ. Με την εν λόγω διάταξη παρατηρείται σαφέστατη χειροτέρευση. Το αναπηρικό κίνημα ζητά από την κυβέρνηση να την αποσύρει, αναγνωρίζοντας ότι τουλάχιστον αυτές οι διατάξεις που παρέχουν ελάχιστη προστασία στα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να θιγούν.
Η επιστολή της Ε.Σ.Α.με.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.