ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Θέμα: «Παρατηρήσεις –Προσθήκες επί του Σχεδίου Νόμου «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016»


Κύριοι Πρόεδροι,
Με το παρόν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις επί του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα στη Βουλή και ζητάει από εσάς την ενδελεχή εξέτασή  και αποδοχή τους, προκειμένου να προστατευτούν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους από την πλήρη οικονομική εξαθλίωση που επέρχεται μέσω των διατάξεων του.  
 
Οι μειώσεις μισθών συντάξεων και οι καταργήσεις δώρων και εορτών έχουν σηκώσει θύελλα αντιδράσεων δικαιολογημένα από όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της χώρας. ¨Οι μειώσεις όμως αυτές ειδικά για τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους αποτελούν τη φυσική πλέον εξόντωσή τους.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ έχει απευθυνθεί επανειλημμένως στον Πρωθυπουργό  στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και στο σύνολο του ελληνικού κοινοβουλίου ζητώντας την λήψη προστατευτικών μέτρων για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από εσάς τις κατάλληλες ενέργειες για να μην ανοίξει κυριολεκτικά ο νέος Καιάδας για τους πολίτες με αναπηρία της χώρας.

Προτού προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων μας διαμαρτυρόμαστε έντονα και αναμένουμε την απόσυρση της διάταξης βάσει της οποίας ορίζεται ότι η θητεία του Γενικού Γραμματέα Εσόδων λήγει πρόωρα λόγω εμφάνισης νόσου ή αναπηρίας (βλ παρ.5 Κεφάλαιο
«Σύσταση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»  Αυτή η διάταξη γυρίζει την ελληνική κοινωνία 20 χρόνια  πίσω αφού καταλύει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης για την απασχόληση και όλους τους αγώνες που έχει δώσει έως τώρα τα αναπηρικό κίνημα για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Προσδοκούμε από εσάς και όλους τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου στην υιοθέτηση των παρακάτω προτάσεων μας:

Παρ. Β Συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου

Στο τέλος της  παρ. 3α Β. ζητούμε την προσθήκη της κάτωθι παρ:  

«Εξαιρούνται της μείωσης  όσοι λαμβάνουν με  τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως 104 του π.δ. 168/2007 Α΄ 209) η συνταξιοδοτούνται με βάσεις τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120 ) και 1977/1991 (Α΄ 185 και του άρθρου 37 παρ. 4 του ν. 3996, καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67%  και άνω. Επίσης εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται  οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3075/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3513/2006 (Α΄  265), αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία , όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί κα ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησής τους»

Στο τέλος της παρ. 4 ζητούμε την προσθήκη της κάτωθι παρ.:

«Εξαιρούνται από την ανωτέρω διάταξη όσοι όσοι λαμβάνουν με  τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 ή των άρθρων 100 έως 104 του π.δ. 168/2007 Α΄ 209) η συνταξιοδοτούνται με βάσεις τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120 ) και 1977/1991 (Α΄ 185) και του άρθρου 37 παρ. 4 του ν. 3996, καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67%  και άνω οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3075/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3513/2006 (Α΄  265), αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία , όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3075/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί κα ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησής τους

Παράγραφος  Γ1 «Μισθολογικές διατάξεις του δημοσίου τομέα» 

Στο τέλος της παρ. 1 ζητούμε την ακόλουθη προσθήκη
«Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στους φορείς που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο οι οποίοι έχουν προσληφθεί βάσει των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/86 και ν. 2643/1998 είτε έχουν πιστοποιημένη από αρμόδια υγειονομική αρχή αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτως του τρόπου προσλήψεως τους,και οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες/σύζυγοι  ατόμων με αναπηρία οι οποίοι βαρύνονται φορολογικά βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 Κ.Φ.Ε.»

Στο τέλος της παρ. 36 δηλαδή στο τέλος της Παραγράφου Γ1 ζητούμε να προστεθεί διάταξη ως εξής : «Από οποιεσδήποτε μειώσεις στο ύψος βασικού μισθού, μισθών, ειδικών μισθών εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί βάσει των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/86 και ν. 3643/1998 είτε έχουν πιστοποιημένη από αρμόδια υγειονομική αρχή αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως του τρόπου προσλήψεως τους, και οι εργαζόμενοι γονείς σύζυγοι νόμιμοι κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία βάσει των διατάξεων του ΚΦΕ.»

Παρ. ΙΑ 3: Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης

Στο τέλος της παρ. 6 περ. ΙΙ. Μείωση συντάξεων ζητούμε την ακόλουθη προσθήκη : «Εξαιρούνται από τις ανωτέρω μειώσεις συνταξιούχοι βοηθοματούχοι όλων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και του ΟΓΑ του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδας που λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας,  οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α 68)  και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του 3185/2003 (Α229) ή του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) , όπως τροποποιηθήκαν και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α΄ 129), καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν612/1977 (Α΄ 164) και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) , όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.»


Στην περ. ΙΙΙ) Μειώσεις εφάπαξ βοηθημάτων

Προστίθεται μετά το τέλος της παρ. 5 παρ. 6 εξής : «Από τις μειώσεις που ορίζονται τις ανωτέρω παραγράφους εξαιρούνται οι συνταξιούχοι από οποιαδήποτε αρχή και αν συνταξιοδοτούνται, εφόσον παρουσιάζουν αποδεδειγμένα βάσει Γνωμάτευσης αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής που είναι σε ισχύ αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και οι γονείς νόμιμοι κηδεμόνες και σύζυγοι ατόμων με αναπηρία οι οποίοι βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία βάσει των διατάξεων του ΚΦΕ»

Στο τέλος της Παρ. V «Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας» ζητούμε την προσθήκη διάταξης ως εξής:

α) Εξαιρούνται από την ανωτέρω διάταξη συνταξιούχοι βοηθοματούχοι όλων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και του ΟΓΑ του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδας που λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας,  οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α 68)  και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών ή είναι συνταξιούχοι του 3185/2003 (Α229) ή του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) , όπως τροποποιηθήκαν και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α΄ 129), καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν612/1977 (Α΄ 164) και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) , όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.»

β) Για όσους λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας ασφαλισμένοι στους φορείς κύριας ασφάλισης Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του ΝΑΤ εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3896/2011»

       Με εκτίμηση

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                            Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                         ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.